Základní informace

Servisní centrum sportu ČUS Břeclav je pobočný spolek, který byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, sportovním klubů a svazům Břeclavského regionu.

Základním dokumentem Servisního centra jsou stanovy. Statutárním orgánem pak předseda. Pobočný spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70809.

SCS ČUS Břeclav za rok 2017 sdružovalo téměř 11 000 sportovců všech věkových kategorií v 85 sportovních klubech a tělovýchovných jednotách regionu.

Pro více informací o našich aktivitách navštivte naši facebookovou stránku.